سر آغاز


آنهايي که به تو ماري مي دهند در حالي که از ايشان يک ماهي خواسته بودي
شايد چيز ديگري براي هديه کردن ندارند.پس از جانب ايشان عين بخشندگيست.

  
نویسنده : مژده ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٢