رضامندي نسبت به چيزي به معناي تاييد آن نيست .بلکه به اين معناست که چه با آن موافق باشيد،چه مخالف آنرا با آغوش باز پذيرا مي شويد.

  
نویسنده : مژده ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٢