بيگانه سر رسيد.
مناره گريست.
او مناره را خريدو دود کشي بر سرش گذاشت....

 

منکه کلی خوشم اومد!شما چی؟  

 

  
نویسنده : مژده ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ اسفند ،۱۳۸٢