ديروز را دانسته اومديم
امروز ندانسته عاشقيم

و فردا روز را .....       اي رند مانده بر سر دوراهي دريا و دايره

                                     خدا را چه ديده اي!

                                                                             سيد علي صالحي

  
نویسنده : مژده ; ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢