در پشت برجها يا که غبار غمزده ابر           دور از نگاه ستاره ها
دامن کشيده جزيره  از لبه سخت صخره ها       تنها فتاده جزيره در افق بيکرانه ها
تنها، تنهاي تنها
انسان که جزيره نيست....

/ 0 نظر / 6 بازدید