بعضی از پنجره ها 
به باغ باز میشود                                                   
بعضی از پنجره ها                                                         
به دیوار                                                
مرا بکدام پنجره میخوانی؟ 
                            (قدسی قاضی نور)

جالبه تازه چند روزه  متوجه شدم که اسمای من چقدردر دو جبهه مخالف قرار گرفتن.
مژده و نرگس
مژده یعنی خبر خوش،اونوقت نرگس یعنی غمگین،کسیکه تو خودشه.(نارسیس)
حتی توی روانشناسی بیماری به نام نارسیسیم داریم ،یعنی کسیکه تو خودش فرو
رفته.مثل گل نرگس که سرشو بدرونش خمیده کرده.
حالا بگذریم ازین که پدربزرگم برای اینکه خیلی گل نرگس دوست داشت پیشنهاد
این اسمو به مامان و بابا داد و اسم شناسنامه ایم شد نرگس،ولی خوب گاهی فکر
میکنم اسما روی شخصیت آدما تاثیر میذارن.
وقتی نرگس صدام میکنن حس میکنم یه دختر تنهام که غمگینه!وشاید دلش میخواد
توغم باشه!اونوقت مژده انگار کسی میشه که دوست داره خوش خبرباشه و کودک
درونش فعال میشه برای شیطنت!!!
جالبه یکباربنفشه دوستم عکسمو به کسی نشون داد که حیوون درون آدمو از روی
چهره میگفت .به دوستم گفته بود که من شبیه دارکوبم !! یعنی همیشه میخواد خبر
خوش بده! (البته اون آقا آبروی منو خریده بود وگرنه...).

نمیدونم شما هم فکر میکنیدکه اسمها روی روحیات آدما تاثیر میذارن؟شاید بخاطر
همینه که میگن گذاشتن اسم خوب یه حقه برگردن فرزند...

                                                                         خانم دارکوبه!

 

*زجرمیکشم وقتی می بینم انقدراحمقن که نمی فهمن من اونقدر پریشونم
که می تونم خودمو برای همیشه درعمق تنهاییم دفن کنم...
**خیلی التماس دعا

دلم نیمد بدون کاشتن یه لبخند رو لباتون متنو تموم کنم.
به یه بسیجیه میگن،خدا کیه؟
میگه :نماینده ی ولی فقیه در کائنات!

/ 0 نظر / 4 بازدید