عقرب زلف کجت با غمم قرینه
تا قمر در عقربه کار ما چنینه
ای پری بیا  در کنار ما جان خسته را مرنجان
از برم مرو خسته جان مشو تا فدای تو کنم جان
********************************
آهای
آهای
هنوز اونجایی؟
میدونم که اونجایی!
هی خدا جونم!
...............
عجیبه پس چرا بدبختیای امروزم روآپدیت نکردی؟؟؟
..............
شاید بخاطرالتماساییه که تو قسمت نظرات گذاشتم نه؟
پس میخونیشون ...خوبه خوبه خوبه.......بازم شکر

/ 0 نظر / 7 بازدید