شما اينو چقدر ميخونيد:22500
بنده اينو بيست و دو هزار تومن تصور کردم ،و وقتي بعد از 50دقيقه
ايستادن توي بانک ، نوبتم شد ودرخواست بيست هزار تومن پول کردم،
مسئوول باجه گفت خانم شما انقدر پول تو حسابتون نيست.گفتم چراهست
بيشترم هست....بقيشو نگم بهتره نه!! مردم از خجالت!
اينم نميگم که وقتي قراره مقدار پولو به حروف بنويسم ،چند بار روي
يک کاغذ ديگه مي نويسم تا مطمئن بشم چون بارها بهم خنديدن!
يکموقع خداي نکرده فکر نکنيد من همينقدر پول دارما،نه
بازم حساب بانکي دارم ولي فکر کنم اونا روهم بايد برم يه چک
بکنم!يعني صفراشوچند بار بشمرم!
 
هفته پيش رفته بودم فيروزکوه يکسر به دوستام و همکاراي قديمي
بزنم چون منو بعد از کاهش وزن 15کيلويي ميديدن،بهترين تبليغ
شد براي مطبم.يه تبليغ سيار!!!ولي قسمت جالب قضيه يا شايدم
درام قضيه بود:اونم طريقه احوالپرسي همکاران مرد گرام بودوحرکات
رادار گونه چشمها!نگم سنگينتره!


با بچه ها عصرش رفتيم بستني بخوريم.روي ميز مغازه يک برگه
از اداره مبارزه با آفات فيروز کوه توجهم رو جلب کرد.
نوشته بود که بعلت حمله ملخهاي سياه به مزارع کشاورزان وبه منظور
مبارزه با اين آفت بزرگ،اداره مبارزه آفات به ازاي تحويل هر 1کيلو
ملخ زنده،800تومن ميدهد!راستش ميخواستم بمونما،ديدم تهران که کار
گير نمياد بريم شکارملخ  ،بلکه خرج رفت و آمدمون در تهران در بياد!
ياد سهراب سپهري عزيز هم افتادم.سهراب مدتي به استخدام اداره مبارزه
با آفات در اومده بود.يکبار که رفته بوده به منطقه اي که ملخ حمله کرده بوده
ميگفته که همش حواسشو جمع ميکرده که نکنه يه موقع ملخي رو له نکنه.
آدماوقتيکه ميخوان کاري پيدا کنند، بايد کاملابه مسائل روحي ،عشقي
و حتي شکميشون توجه کنند!
نه مثل من عاشق خوردن باشند بعد رشته اي مثل تغذيه بخونن،که حتي
توي مهموني 60جفت چشم خيره بشه به بشقابت که ببينن چي ميخوري!
و غذا مثل گوله از گلوت پايين بره!با با مال مفته اصلا دلم ميخواد هر
چي خواستم بخورم.بقول يکي پاسبان مفت ديدي باهاش برو کلانتري!
تازه مجبور بشي بعد از سالها تو سري خوردن و بي غيرتي نشون دادن
خودتو 15کيلو کم کني که اگه مريض اومد مطب،نگه ،کل اگر طبيب
 بودي سر خود دوا نمودي!جمله معروفي که شديدا بهش آلرژي دارم!
يه لذت خوردن داشتيم که بخاطر کار و پول گذاشتيم کنار...ولي خودمونيم
کيفي ميکنم به کسي رژيم لاغري ميدم بر عکس گذشته!!

/ 0 نظر / 4 بازدید