ياد تو هر تنگ غروب...

دارم ميرم بالا
مثل يه بالون!
يادم نره گره های بغضمو رها کنم...
هر چی سبکتر بهتر.
عزيز
اينروزا يادت بدجوری دلمو آتيش زده ...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید