1) بندگان تو شکر نعمت های تو کنند،من شکربودن تو، که نعمت بودن توست.
2)قبله پنج است:کعبه قبله مومنان است.بيت العمور قبله فرشتگان است و عرش قبله دعا گويان و حق قبله جوانمردان و دوستان است و اما قلب که قبله خاصان است.

اينا از يه شاعر نه چندان معروف بنام خرقانی ست.شاگرد بايزيد بسطامی بوده.
آرامگاه زيبا و با صفاش نزديک شهر بسطامه.دهی بنام خرقان.
اين جملات رو از روی ديوارای آرامگاهش نوشتم.

/ 0 نظر / 3 بازدید