پارسال يه شب داشتم بخش شبانگاهي راديو پيامو گوش ميکردم،

محمد صالح علا ء با اون

 
صدا و لحن خاصش اينو خوند!

تور صياديت کجاست نازنين

من سر به راه ترين صيدم


خود راه تور ترا مي يابم.....!!

/ 0 نظر / 5 بازدید