به آتش چون سپندي زار باشم    بلا گردان چشم يار باشم
شوم خاکستر و شادم               به روي دامن دلدار باشم

 

شاعر؟

/ 0 نظر / 2 بازدید