بذر اميد امروز         فردا زند جوانه
دل ميدهم به فردا       فردا شده بهانه


عيدم دلتنگيای خاص خودشو داره مخصوصا اگه....

/ 0 نظر / 3 بازدید