در دنيا هيچ چيز کاملا خطايي وجود ندارد،حتا يک ساعت از کار افتاده هم مي تواند
دو بار در روز وقت دقيق را نشان دهد.

کسي که بکوشد صاحب گلي شود پژمردنش زيباييش را هم خواهد ديد.اما اگر بهمين بسنده کند که گلي را در دشتي بنگرد،همواره با او خواهد بود.

     
                                                                  از متن کتاب بريدا اثر کوييلو    

/ 0 نظر / 6 بازدید