شاعري انگليسي با خاطرات ايراني
ديک ديويس پروفسور مشهور زبان فارسي در دانشگاه اوهايو است.
او در انگليس متولد شده ودر دانشگاههاي کمبريج و منچستر تحصيل کرده است.
اين استاد دانشگاه 8 سال از زندگي خود را در ايران و مدت کوتاهي را در ايتاليا و يونان
سپري کرده است.از وي تاکنون 6 کتاب در زمينه نظم و نثر به چاپ رسيده است.از ميان
کتابهاي او مي توان به ترجمه نظم و نثر هايي از ايران و ايتاليا اشاره کرد.

                                                 ايران سالها پيش
 
به تدريج در من مي ميرد
خاطره اصفهان،کاشان و اکباتان
و شهر شاعران:شيراز،نيشابور
و بيابانهاي مشهور
نايين ،اردستان
بيابانهاي که تکاپوي مردمي بزرگ را
در خود ديدند و به نام آنان شهرت يافتند.
و اکنون پشت کوچه ها و خانه ها گم شده اند.
کوچه هايي که راهي باريکند،
ميان دو ديوار گلي مرتفع،
با درهاي چوبي فرسوده و فرو رفته،
من اينجا زندگي را هرگز را هرگز احساس نميکنم.
و اکنون با آن خاطرات
زندگي ميکنم.
خاطرات هشت سال ماندن در ايران
کاش اين خاطرات در من نبود
و تلخي دوري از آن را احساس نمي کردم.
ميدانم آنها زندگي من را تا ابد تغيير داده اند.....

/ 0 نظر / 6 بازدید