قلب من

من کار مهمی را انجام نداده ام.
قلب من، تنها، ديگ گلی دود زده ايست
که بارها و بارها به درون آتش رفته
و برای ميهمانان خود غذا پخته است.
و هر کدام از شما با حرفها و دردهايتان
کنده ای هيزم به آتش من افکنده ايد
و انتظار سهمتان را کشيده ايد.

یانسیس ریستوس


اينو از وبلاگ راز سر به مهربرداشتم.


 

/ 0 نظر / 2 بازدید