همه چيز درد است و همه چيز در گذر است.  

 

                                           بودا

                       

/ 0 نظر / 2 بازدید