اين جمله مال کتاب( بار ديگر شهری که دوست ميداشتم) از نادر ابراهيميه به اميد اينکه

کسالتش بر طرف بشه.....

آهنگ ها تنهايي را تسکين ميدهند ،اما تسکين تنهايي،تسکين درد نيست..

 

/ 0 نظر / 2 بازدید