وظيفه هر زني ازدواج است ووظيفه هر مردي فرار از ازدواج!
اگه گفتيد مال کيه؟؟؟؟!
مال  کسيکه اينو هم گفته:
دختران دو دسته اند:خشگلا، که زود شوهرميکنند،زشتا،که ميرن دانشگاه براي
درس خوندن!
اين جملات قصار!!! مال نويسنده اي که توي 80سالگي از درخت بالا ميرفت،جورج
برنارد شاو.با همه اين حرفايي که زده دوسش دارم خيلي باحاله!!

/ 0 نظر / 3 بازدید