کاش می آورد مستی، هرحرامی ،چون شراب
                            آنوقت    معلوم میشد    درجهان هشیار کیست

*توجه داشته باشید که من اصلا قصد توهین به مکان وشخصیو ندارم.

چه جوری امام زمان به برادرم سمند داد!
راستش ازپارسال میخواستم اینو تعریف کنم ،دو دل بودم ،نمیدونستم کار درستیه یا نه؟
ولی بعد گفتم من ماجرارو کامل تعریف میکنم هر کی هرجورخواست خودش قضاوت کنه.
زمستون پارسال برادر من با پیکانش داشته از یه چهار راه کاملا خلوت درامیرآباد رد میشده که ناگهان از طرف چپ و عقب ماشین، یک ماکسیما که سرعت وحشتناکی داشته به ماشین میزنه.
شدت تصادف در حدیه که ماشین 2دور،دورخودش میچرخه و لب جوب از حرکت می ایسته.با اینکه برادرم و زن برادرم کمربندشونوبسته بودند ولی سرشون محکم به پنجره میخوره و پسر کوچولوشون هم که عقب ماشین بوده از این سمت به اون سمت پرت میشه.
مردم به کمکشون میان و اونها هم بعد از مدتی زنگ میزنن که کسی ازاقوام بره کمکشون،چون برادرم بعلت ضربه وارده به سرش حواس درست و حسابی نداشته .
سرتونو درد نیارم تو ماکسیما 5 تا آقا پسر بودن که از قم برای خوشگذرونی به تهران اومده بودن و در راه برگشت به قم بودن .
هرچی میخواستن که زنگ بزنن پلیس بیاد ،راننده مدام مخالفت میکرده و میخواسته که خودشون همونجا حلش کنن.مقصر کاملا ماکسیما بوده چون راه مال برادرم بوده و البته ماکسیماهم خیلی داغون شده بوده.پیکان شاسیش از جا دررفته بوده و درعقب هم کاملا تو رفته بوده و چند روز بعد هم فروخته میشه.
راننده مدام میگفته که ماشین مال خودش نیست و باید تهران بخوابونتش برای صافکاری،البته تمام این جملات با لبخندی بر لب گفته میشده!خانم برادرم بهش میگفته فقط دلم میخواد بدونم تو چقدر سرعت داشتی که ما اصلا ترو ندیدیم.؟!
مسئله ای که بیشتر باعث تعجب بوده که چرا انقدر به نیومدن پلیس اصرار داره؟و کلی باعث ایجاد شک شده بوده.بالاخره راننده مجبور میشه بگه...!
خلاصه کنم آقای راننده پسرمسوول نذورات مسجد جمکران ازآب درمیان وماکسیما هم جزواموال مسجد جمکران!!!ماکسیمایی که غیر ازاستفاده دولتی - مذهبی!برای ولگردی در تهران ،ویراژدادن وایجاد دلهره و خسارت زدن به مردم هم کارایی داره!
آخه یکی نیست بگه مسجد جمکران ماکسیما میخواد چیکار؟و اصلا پولش از کجا اومده؟
همونجا یک استشهاد نوشته میشه ،توسط مردم امضا میشه وتموم خسارت بعدها کامل پرداخت میشه.
ولی عموم اونجا متلک آبداری به پسره میندازه،میگه من تا حالا فکر میکردم آقا امام زمان با اسب ظهورمیکنن نمیدونستم ایشون با ماکسیما میان!!!
ومن فکر میکنم حالا این امام زمانی که اینا واسه ی مردم ما ساختن اصلا گواهینامه داره!!!
گاهی فکر میکنم چه کلاهایی که سرما گذاشته نمیشه و باید با خوردن تقی به توقی بشنویم و بفهمیم.
حالا چقدرازین کلاها داریم،
الله اعلم...

/ 0 نظر / 7 بازدید