# وبلاگ
  روی قلبش هم خالکوبی کرده بود:"فقط او"  ولی یه روز مجبور شد پیوند قلب انجام بده!                                                                                                                   نرگس                                                                                                          
/ 0 نظر / 2 بازدید
دستان سرد یکی پس از دیگری نوار تاریکی را بلد میکنند،        چشم میگشایمزنده ام هنوز در میانه ی زخمی کوتاه.                                                       ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
خداحافظ...خداحافظ پرده نشين محفوظ گريه هاخداحافظ عزيز بوسه هاي معصوم هفت سالگيخداحافظ گلم ،خوبم،خواهرمخلاصه هر چه همين هواي  هميشه عصمت!خداحافظ!خواهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
  هرگز صياد نبودم                         گيرم که ماهيان                                               هيچ ندانند. شيدا
/ 0 نظر / 0 بازدید