# وبلاگ
  هرگز صياد نبودم                         گيرم که ماهيان                                               هيچ ندانند. شيدا
/ 0 نظر / 0 بازدید
به آتش چون سپندي زار باشم    بلا گردان چشم يار باشمشوم خاکستر و شادم               به روي دامن دلدار باشم   شاعر؟
/ 0 نظر / 3 بازدید
                                                            تنهايي و احساس خواسته نشدن وحشتناک ترين فقر است .                     مادر ترزا
/ 0 نظر / 3 بازدید