# وبلاگ

باران خزانی بربامبادآکنده اندوهتکه های بهار را که در قلبم جا نهاده ایکجا بگذارم؟ شمس لنگرودی ۱/ساعت5 صبحه .دیگه کم کم خوابم گرفته،نمیخوام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید