# وبلاگ
الو سلام،براي آگهي کارشناس تغذيه تماس ميگيرم.بله خواهش ميکنم،کارخونه ما 30کيلومتري جاده کرج،......سرويس داريد؟خيرشرمنده...! الو براي....ما متاهل ميخواهيم شرمنده...! الو براي...کار رو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
خداحافظ...خداحافظ پرده نشين محفوظ گريه هاخداحافظ عزيز بوسه هاي معصوم هفت سالگيخداحافظ گلم ،خوبم،خواهرمخلاصه هر چه همين هواي  هميشه عصمت!خداحافظ!خواهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
کار خوبی که برای دیگران انجام میدهید،وظیفه وتکلیف نیست،بلکه یک نوعلذت است،زیرا به سلامت و بشاشیت خاطر شما می افزاید.                                                                                 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید