# پرشین_بلاگ
  هرگز صياد نبودم                         گيرم که ماهيان                                               هيچ ندانند. شيدا
/ 0 نظر / 0 بازدید
کار خوبی که برای دیگران انجام میدهید،وظیفه وتکلیف نیست،بلکه یک نوعلذت است،زیرا به سلامت و بشاشیت خاطر شما می افزاید.                                                                                 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
به آتش چون سپندي زار باشم    بلا گردان چشم يار باشمشوم خاکستر و شادم               به روي دامن دلدار باشم   شاعر؟
/ 0 نظر / 3 بازدید