بوي ميوه هاي تازه ي يه ميوه فروشي
بوي خاکي که يه نمه آب روش زده شده
بوي ورقاي تازه کتابي که  تازه خريديد
بوي چوبي که در حال اره شدن از يه نجاري بيرون مياد
بوي چمني که فواره ها دارن روش ميرقصن
بوي نوزاد چند روزه اي که چند لحظه تو پارک از مادرش ميگيريد و بغلش ميکنيد
بوي خوش نون سنگگ تازه
بوي تخمه آفتابگردون داغ دم يه مغازه
بوي خوش عطر يه غريبه که ترو ياد عزيز آشنايي ميندازه
و بوي بارون
بوي بارون
بوي بارون

همه اين حساي خوب با يه پياده روي معمولي
توي يه خيابون معمولي
از يه دختر معمولی

****************************

*روزنامه شرق:وعده فروش سوالات کنکورو سهميه را باور نکنيد.

چشم ولی فروش ۲۵ميليون تومنی تخصصای پزشکی رو چی؟

**پرشين بلاگ قاطی کرده بود چرا هر چی کلمه عبورو ميزدم غلط

ميگرفت.خودش درست شد بعد از يه روز...گفتم اينجا هم که تعطيل...

/ 0 نظر / 6 بازدید