با آگاهي امروزتون ديروزتو نو قضاوت نکنيد.رشدتونو مشاهده کنيد.شما بهترين
کاري را که مي بايد با اون آگاهيتون ميکرديد انجام داده ايد.از اينکه متوجه اشتباه خود ميشويد سپاسگزار باشيد.

يه ذره لا لايی برای خودم!

/ 0 نظر / 7 بازدید