به روي ما نگاه خدا خنده ميزند
هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ايم
زيرا چو زاهدان سيه کار خرقه پوش
پنهان ز ديدگان خدا ، مي، نخورده ايم

 

  فروغ فرخزاد

/ 0 نظر / 4 بازدید